Vormselcatechese algemeen


Het vormsel vormt samen met het doopsel en de eerste communie de initiatie-sacramenten. Tijdens het doopsel werd de Geest van God al geschonken aan de dopeling. Het vormsel is hiervan de bevestiging en voltooiing.

Zoals bij het doopsel wordt de naam van de jongere genoemd (naamopgave) en de gave van de Geest wordt uitdrukkelijk vernieuwd. De christelijke gemeenschap engageert zich om deze jongeren met open armen te ontvangen in haar midden en om hen te begeleiden naar dit belangrijke sacrament.

Daarom dat we gedurende een periode met deze jongeren op weg willen gaan, in voorbereiding op hun vormsel. 

 

Vormselcatechese Maaseik


Volgens traditie worden de vormsels voor de federatie Maaseik ingezegend op de eerste zaterdag na Pasen.

Dit werkjaar zal het vormsel plaatsvinden op zaterdag 7 april 2018 !!

 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal er

binnen onze vormselcatechese

echter een belangrijke wijziging plaatsvinden !!

  

 

Het vormsel zal voortaan doorgaan op de leeftijd van 12 jaar (m.a.w. in het 6de leerjaar van de lagere school).

In de praktijk betekent dit dat 2017-2018 het overgangsjaar is waarin zowel jongeren uit het 6de leerjaar als het 1ste middelbaar hun vormsel doen. 

 

Elk jaar willen we vanuit de federatie Maaseik samen met de kandidaat-vormelingen gedurende een 12-tal activiteiten op weg gaan naar het vormsel.

Gedurende dit werkjaar zullen we onze kandidaat-vormelingen op veel manieren laten kennismaken met verschillende aspecten van het leven en hoe wij die, vanuit onze christelijke inspiratie, kunnen benaderen.

 

We hopen, net als voorgaande jaren, opnieuw een mooi jaar tegemoet te kunnen gaan samen met de kandidaat-vormelingen, hun ouders en hun familie.

Indien je je wil inschrijven voor de vormselcatechese in de federatie Maaseik, kan dit hier.

Contact


Secretariaat Dekenij

p/a Vormselcatechese Federatie Maaseik

Mgr. Koningsstraat 5

3680 Maaseik

089 56 45 95

 

Telefoon/gsm

Zr. Isabelle Dufaux:        +31 (0)464 42 12 82       

E.H. Michael Gnararaj:    089 23 44 54

Sylvie Mantels:               0494 54 80 30

Barbara Stryckers:        0473 32 22 59 

An Tiesters:                 0485 52 99 90

Thérèse Wolfs:              089 57 24 04Indien je een vraag hebt of ons iets wil laten weten, kan je onderstaand formulier invullen en verzenden.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.